Fem.m
Vrouwen in hun eigen kracht

 

Welkom bij Fem.m!

Fem.m richt zich op succesvolle ontwikkeling van vrouwelijk talent middels leiderschapstraining, communicatietraining, coaching en organisatieadvies. Centraal daarbij staat de eigen kracht, de inzet van de eigen kwaliteiten en de wijze waarop dat bewust wordt gevormd in een succesvol funktioneren en zich uitdrukt in zowel een professionele, als ook een persoonlijk unieke stijl.

 

Conquistatore Passionate Posters van Inna PanasenkoWaarom de focus op vrouwelijk talent?

In slechts enkele decennia is het aanzien van de werkvloer onherkenbaar veranderd. Het is nog maar veertig jaar geleden dat vrouwen werden ontslagen op de dag van hun huwelijk. 'De' Nederlandse werknemer was een man en hij was kostwinner. Hij werkte fulltime en hij bleef veertig jaar in dienst bij hetzelfde bedrijf. Maar de tijden zijn veranderd. Kijk om je heen. De nieuwe generaties werknemers zijn anders. Mannen en vrouwen hebben andere achtergronden, andere ambities, andere wensen, andere capaciteiten, en ook hun carrierepad verloopt anders. Dit is de toekomst.

Je kunt niet sturen via de achteruitkijkspiegel

Met een divers werknemersbestand worden de beste organisaties gebouwd. op lange termijn winnen deze organisaties het van alle andere. Organisaties die het niet lukt om al het aanwezige talent te benutten en te laten groeien, zijn niet de organisaties van de toekomst. Als je niet aan diversiteit gaat werken, komt het ook goed. Alleen niet in jouw team, in jouw organisatie. Dat is zonde...want talenten wachten niet af. Ze gaan op zoek naar kansen....desnoods buiten de organisatie.

Hoezo vrouwelijk talent inzetten als onderscheidend vermogen binnen je organisatie?

Binnen organisaties, maar ook daarbuiten, zijn de regels voor mannen en vrouwen niet hetzelfde. Vrouwen worden nog steeds anders beoordeeld dan mannen. Catalyst deed in 2007 en Mc Kinsey in 2014 een wereldwijd onderzoek naar de manier waarop mannen en vrouwen naar vrouwelijke leiders kijken. De beeldvorming was verrassend eenduidig en weinig genuanceerd. Het onderzoek toonde aan dat vrouwen het als leiders eigenlijk niet goed kunnen doen. Dit waren de conclusies:

> Vrouwen die vrouwelijk handelen, worden niet gezien als echte leiders (te soft);

> Vrouwen die een wat mannelijker stijl hebben, ziet men juist weer als hard en ongevoelig;

> Mensen vinden vrouwen aardig of competent, nooit allebei; vrouwen moeten steeds opnieuw bewijzen dat ze leiders zijn.

(Bron: the double bind- dilemma for Women in Leadership, Catalyst)

Echter: Bedrijven met een vrouw in het bestuur halen gemiddeld 23,3% rendement op eigen vermogen. Bij ondernemingen met alleen mannen in de top is dat 13,7%, een verschil van 70%!

Vanuit de literatuur worden verschillende gedragskenmerken toegeschreven aan mannen en vrouwen. Deze aspecten staan ook wel bekend als masculiene en feminiene aspecten. Onderzoek wijst uit dat er een aantal aspecten zijn waarop mannen en vrouwen op hoofdlijnen gedragsmatig van elkaar verschillen. Deze worden benoemd in de onderstaande tabel.

Mannen

Vrouwen

Nemen de besluiten, vertellen verhalen en moppen

Benadrukken de gelijkheid van de groep

Presenteren zich stellig

Laten in woordkeus veel ruimte voor twijfel/feedback/input

Zeggen 'ik'

 Zeggen 'wij'

Stellen zo weinig mogelijk vragen

Stellen veel vragen (om kritische mening te uiten)

Benadrukken telkens hun rol

Bagatelliseren hun inbreng 

Verontschuldigen zich slechts indirect

Verontschuldigen zich veel

Hebben meer negatief commentaar

Geven veel complimenten

Passen hun stijl aan aan de hiërarchie

Behouden dezelfde stijl van communiceren in de hele organisatie

Uit:50% meer Talent. E. Mollema (2009)

 

Wat biedt Fem.m?

Fem.m maakt zich sterk voor vrouwen door vrouwen zich bewuster te laten zijn van hun eigen talent en dat als kracht zichtbaar in te zetten binnen hun (werk)omgeving. Vrouwen hebben alles in zich om de top te bereiken, hun talenten in de wereld neer te zetten, vanuit kracht dienstbaar te zijn aan organisaties, gezinnen en een wereld die dat nodig heeft, vreugdevolle familieverbanden te creeeren, hun kinderen tot unieke wijze zielen op te voeden en gezondere positieve verbindingen aan te gaan in een wereld waarin afgescheidenheid, snelheid en resultaatgerichtheid tot eenzijdige, maar ultieme waarden zijn verheven. Er is echter  een gezond evenwicht nodig.

Waaruit bestaat die authentieke kracht van veel vrouwen?

De mogelijkheden die vrouwen voorligt zijn onbegrensd, mits ze gebaseerd zijn op eigen vrije keuze en vanuit eigen kracht. Fem.m heeft als ideaal doel dat vrouwen excelleren vanuit een positieve werk/privebalans en in staat zullen zijn om consistente succesvolle en betrouwbare organisaties en gezinnen op te bouwen, in te richten, en verder te ontwikkelen en daarin waarden door te geven die anderen; vrouwen, mannen, leidinggevenden, collega's, familieleden, zoons en dochters weer inspireren. Een rolmodel te zijn.

Wat impliceert vrouwelijk leiderschap? Wat bereik ik ermee? Welke keuzes kan ik maken, hoe pak ik het aan? Wat onderscheidt vrouwelijk leiderschap van mannelijk leiderschap? Hoe breng ik mijn masculiene en feminiene kwaliteiten in evenwicht zodat ik mij met zowel mannen als vrouwen goed kan verbinden? Hoe manifesteer ik mij als vrouwelijk manager in een team? Hoe kom ik het best tot mijn recht?

Femm biedt meerdere trainingsprogramma's en coachingstrajekten die antwoord geven op deze vragen.   

 

      

 

 

 

 

The mind is like a parachute,

it only works when it's open.

 

  


Reacties